ks. dr Józef Kloch

Elektroniczne imprimatur? Teksty o wierze i moralności
w Internecie

Książki i artykuły na temat wiary i moralności drukowane na terenie
danej diecezji muszą być opatrzone imprimatur biskupa miejsca.
Tak stanowi Kodeks Prawa Kanonicznego. Łatwość publikowania
przez kogokolwiek w Sieci – zarówno znawców zagadnienia,
jak i „sprawnych rzemieślników”, a nawet osoby celowo próbujące
wprowadzić w błąd czytelnika – powoduje pojawianie się w Internecie
tekstów o różnej wartości – od kompetentnych po błędne.
Te ostatnie zwykli czytelnicy poszukujący wiedzy mogą brać
za dobrą monetę. Jak temu zapobiegać? W jaki sposób wskazywać
dobre źródła i jak je rozpoznawać na wzór drukowanych tekstów
opatrywanych imprimatur? Nawet załączenie w pliku zeskanowanego
imprimatur biskupa nie jest czymś rozstrzygającym. Dzisiejsza technika
umożliwia doskonałe podrobienie każdego dokumentu, zwłaszcza w wersji
wyłącznie elektronicznej. Czy zatem można rozwiązać w Internecie
kwestię imprimatur w wypadku tekstów na temat wiary i moralności?
Kto winien oceniać dany tekst, gdy został on napisany w Krakowie,
a miejscem jego opublikowania jest serwer znajdujący się na… Kajmanach?
Czy istnieją możliwości opatrywania elektronicznych tekstów czymś
na kształt e-imprimatur? Co może zwiększyć zaufanie do znalezionego
w Sieci tekstu, a nawet dać pewność, że jest on zgodny z nauczaniem
Urzędu Nauczycielskiego Kościoła?