Uczestnictwo

Udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
Organizatorzy zapewniają wyłącznie materiały konferencyjne.

Dla zainteresowanych istnieje możliwość wystawienia certyfikatu udziału
w konferencji - wymaga to jednak wcześniejszego złoszenia pod
adres mailowy xaa@op.pl.