Tematyka

Czym jest Internet? Materialnie – to kilometry kabli
i niezliczona ilość komputerów i innych technicznych urządzeń.
Tworzą one gigantyczny system rozbudowanych sieci
komputerowych. W ramach Internetu mamy do czynienia
z różnymi narzędziami, ponadto oferuje on swym użytkownikom
interaktywność, błyskawiczność przekazu informacji, globalny
zasięg i multimedialność. To sprawia, że mamy tu do czynienia
nie tyle z medium (środkiem masowego przekazu) w tradycyjnym
rozumieniu – co z zupełnie nowym zjawiskiem, określanym
mianem „cyberprzestrzeni” lub świata wirtualnego.

Ów wirtualny świat rządzi się swoimi prawami, choć aktualnych jest
w nim wiele zasad i reguł ze świata realnego. Nie wszystkie jednak
dadzą się tam przenieść i zastosować. Rodzi to wiele pytań,
także natury etycznej i prawnej. Niniejsza konferencja jest
próbą znalezienia odpowiedzi przynajmniej na  niektóre z nich.