prof. dr hab. Krystyna Czuba

Etos dziennikarza w odniesieniu do nowych mediów

Nowe media są doświadczeniem współczesnej cywilizacji w zakresie
globalnym. Dają człowiekowi nie tylko możliwość i umiejętność szybkiego
działania, ale także władzę nad biegiem wydarzeń. Mają szczególny
wpływ na świadomość i tożsamość człowieka. Jest to wpływ ambiwa-
lentny. Mogą być szansą rozwoju i szczególnym zagrożeniem.
Dotyczy to zarówno pojedynczego człowieka, jak i całych społeczeństw.
Dla dziennikarza stanowią trudne wyzwanie, często mało uświadomione.
Ważne jest dogłębne poznanie filozofii i mechanizmów nowych mediów,
ich właściwe używanie i pomoc innym w tej przestrzeni.