Referaty

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z krótkimi streszczeniami
referat
ów, które będą wygłoszone podczas konferencji. Aby to zrobić,
należy z menu po prawej stronie wybrać nazwisko referenta. Nazwiska prelegentów zostały umieszczone w kolejności alfabetycznej.