Michał Kosecki

Cybersquatting - czyli kto ma prawo do domeny internetowej?

1. Informacje i uwagi wstępne
2. Naruszenie praw ochronnych ze znaku towarowego
3. Przesłanki zastosowania  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
    konkurencji
4. Czyny nieuczciwej konkurencji
5. Roszczenia poszkodowanego na gruncie Praw Własności Przemysłowej
   i Zwalczania Nieuczciwej Konkurencji
6. Uwagi końcowe
7. Nowe oblicza cybersquattingu