ks. dr Krzysztof Marcyński

 

Od informacyjnego zawału do skarbca mądrości
- surfowanie po internecie

Chciałbym pokazać, ze korzystanie z internetu może doprowadzić
do informacyjnego zawału i straty cennego czasu, a w końcu
negatywnych konsekwencji, ale może być także skarbnicą mądrości
i zyskiwania życia. Kiedy? Jeśli spełnimy określone warunki,
jeśli nauczymy się używania konkretnych narzędzi komunikowania
z internetem, np. rozumienia tekstów internetowych, umiejętności
stawiania sobie ważnych pytań czy odróżniania informacji od wiedzy
i mądrości.