ks. dr Andrzej Adamski

Prawne aspekty funkcjonowania mediów w Internecie

Coraz większą popularność znajduje w środowisku medioznawców
pogląd, że Internet sam w sobie nie jest medium – lecz metamedium:
umożliwia funkcjonowanie tradycyjnych mediów w zupełnie nowy sposób.
A zatem w Internecie można wydawać prasę, czy też prowadzić
radiostację lub kanał telewizyjny. Jednak funkcjonowanie mediów
internetowych odbiega nieco od ich działania  w świecie realnym.
Nie do końca jasne jest także stosowanie przepisów prawa w odniesieniu
do mediów internetowych. Niniejsze wystąpienie będzie próbą odpowiedzi
na pytania: Jakie rozwiązania się postuluje i przyjmuje w tej materii?
Jakie niejasności i kontrowersje powstają w związku z tym?