dr Marek Robak

Rządowa propozycja stworzenia "czarnej listy" stron www wywołała
w środowisku internetowym prawdziwe wrzenie. Po raz kolejny
wybuchła debata na temat kontrolowania internetu
w uzasadnionych społecznie przypadkach - debata, która
z zadziwiającą regularnością powraca od kilkunastu lat
w różnych krajach Europy. Czy jest to próba wprowadzenia
tylnymi drzwiami cenzury czy raczej chęć ochrony
społeczeństwa przed zagrożeniami Sieci? A może politycy chcieliby
odzyskać kontrolę nad tym niepoddającym się kontroli medium?
Postaram się wyjaśnić spór o wolność i regulację Sieci
w świetle badań nad komunikacją cyfrową i historią internetu.