dr Małgorzata Laskowska

Wartości w świecie realnym i wirtualnym

 

Wiek XXI przez wielu określany jest wiekiem antywartości.
Taki wniosek pojawia się w kontekście zachodzących przemian
- demoralizacji społeczeństwa, umasowienia kultury, komercjalizacji
mediów, technopolizacji życia, czyli szeroko pojętego kryzysu
w dziedzinie humanizmu. Warto zatem postawić pytanie o miejsce
wartości w tak niekiedy odpornej na te przemiany rzeczywistości.
Jak na tle aksjologicznych zagrożeń są one pojmowane, czy mają
wpływ na ludzkie wybory, przestrzenie życia społecznego, czy także
– wraz ze zmianami kulturowymi i społecznymi – ulegają przemianie?

W tym kontekście nie sposób nie nawiązać do nowej przestrzeni życia
– przestrzeni wirtualnej, zaistniałej wraz z Internetem, a w której
człowiek coraz bardziej i intensywniej uczestniczy. To w tej
„rzeczywistości” ludzie coraz częściej komunikują się, zawierają
znajomości, pracują, robią zakupy, szukają informacji, a także
wsparcia duchowego i psychologicznego. Część zatem zachowań
ludzkich, charakterystycznych dotąd dla świata realnego, obecnych
jest także w cyberprzestrzeni. A tam, gdzie jest człowiek, są także
wartości. Warto zatem wzbudzić refleksję nad wirtualną aksjologią,
zadając w końcu najważniejsze dla podjętej tematyki referatu pytanie:
Czy wartości w świecie wirtualnym to te same wartości, co w realnym?