dr Grzegorz Łęcicki

Etyka a komunikacja.
Tradycyjne normy  odnoszące się do komunikacji interpersonalnej.
Internetowa interaktywność – zalety, zagrożenia, wyzwania.