Program

9.00 - otwarcie konferencji

Część I: ETOS
Sesji przewodniczy:
ks. dr Andrzej Adamski
9.15 - prof. dr hab. Krystyna Czuba - Etos dziennikarza w odniesieniu
         do nowych mediów

9.35 - dr Grzegorz Łęcicki - Etyczne aspekty interkomunikatywności
         internetowej

9.55 - dr Małgorzata Laskowska - Wartości w świecie realnym  
         i wirtualnym

10.15 - dyskusja
10.30 - przerwa

Część II - PRAWO
Sesji przewodniczy:
dr Monika Przybysz
10.45 - Michał Kosecki  - Cybersquatting - czyli kto ma prawo
           do domeny internetowej?

11.05 - ks. dr Andrzej Adamski - Prawne aspekty działania mediów
           w Internecie

11.25 - mgr Piotr Waglowski  - Deontologia dziennikarska
           a internetowe serwisy własne administracji publicznej

11.45 - dyskusja
12.00 - przerwa

Część III - WOLNOŚĆ
Sesji przewodniczy:
dr Grzegorz Łęcicki
12.30 - ks. dr Józef Kloch - Elektroniczne imprimatur? Teksty
           o wierze i moralności w Internecie

12.50  - dr Marek Robak - Wolność i cenzura w internecie 
13.10 - dr Monika Przybysz - s-PR-ostowanie w "Sieci".  O złej
           sławie i prawie

13.30 - dyskusja
13.45 - przerwa

Część IV: ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Sesji przewodniczy:
ks. dr Józef Kloch
14.00 - ks. dr hab. Michał Drożdż - Gra tożsamością w cyberprzestrzeni
14.20 - ks. dr Krzysztof Marcyński - Od informacyjnego zawału
           do skarbca mądrości - surfowanie po internecie

14.40 - Kamil Goral - Internet jako narzędzie marketingu politycznego
           - kontekst etyczny

15.00 - dyskusja
15.15 - zakończenie obrad