prof. dr hab. Krystyna Czuba

profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, medioznawca,
publicystka katolicka. Kierownik Katedry Pedagogiki Mediów w Instytucie
Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa 
w Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Senator IV kadencji z ramienia Akcji
Wyborczej Solidarność, przewodnicząca senackiej Komisji Kultury
i Środków Przekazu (1997-2001).