Prelegenci

Zaproszeni prelegenci w większości reprezentują środowisko
naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
są jednak wśród nich także reprezentanci innych ośrodków
naukowych oraz ludzie czynnie związani z mediami internetowymi.
Aby zapoznać się z krótkim biogramem danego prelegenta,
należy z menu po prawej stronie wybrać jego nazwisko.

Nazwiska prelegentów zostały umieszczone w kolejności alfabetycznej.