mgr Piotr Waglowski

Prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo
i Internet, Członek Zarządu Stowarzyszenia Internet Society Poland,
Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska,
Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. 
Urodził się w 1974 roku w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa
i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest niezależnym
konsultantem, angażuje się w projekty polegające na opracowywaniu
ekspertyz, opinii prawnych, prowadzi szkolenia i wykłady
oraz występuje w charakterze doradcy. Od 1997 roku prowadzi
internetowy serwis "VaGla.pl - Prawo i Internet", gdzie zajmuje się
prawnymi aspektami internetu i społeczeństwa informa-cyjnego. 
Członek Kolegium Centrum Badań i Edukacji Prawno - Informatycznej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2008 roku
prowadzi zajęcia w Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, w Instytucie Dziennikarstwa
- w ramach specjalizacji "Dziennikarstwo Online". Otrzymał tytuł
Internetowego Obywatela Roku 2001, przyznany przez Komitet
Organizacyjny Internetu Obywatelskiego za istotny wkład
w budowanie podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
W listopadzie 2005 roku zo-stał odznaczony Brązowym Krzyżem
Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
za zasługi dla rozwoju informatyzacji w Polsce.