ks. dr Krzysztof Marcyński

(ur. 1965) adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalista
od komunikacji społecznej. Zajmuje się naturą mediów, teoriami
komunikacji, retoryką dziennikarską, edukacją medialną i homiletyką.
Jest absolwentem New York University w Stanach Zjednoczonych,
gdzie studiował pod okiem Niela Postmana, znanego krytyka mediów
i popkultury.  Jest również wykładowcą homiletyki i edukacji medialnej
w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie
k. Warszawy. Wcześniej ukończył studia z zakresu teologii przepowiadania
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a przedtem Wyższe Seminarium
Duchowne Księży Pallotynów w Ołtarzewie – kierunek teologia i filozofia.
Napisał interdyscyplinarny doktorat zatytułowany: "Świat mediów
elektronicznych w świetle teorii Marshalla McLuhana a przepowiadanie
słowa Bożego". Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz redaktorem naczelnym dwóch periodyków:
Homilii i kazań na każdy dzień Duc in Altum oraz
„Biblioteki Współczesnego Homilisty”.