ks. dr hab. Michał Drożdż

Ksiądz, profesor filozofii, teorii mediów i komunikacji społecznej,
teologii mediów, redaktor, doktor habilitowany nauk humanistycznych
w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej;
ur. 19 lutego 1958 roku w Nowym Sączu; dyrektor Instytutu
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie; kierownik Katedry Mediów i Komunikacji
Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie;
obszar badań naukowych: filozofia mediów, etyka mediów,
filozoficzne aspekty teorii informacji i teorii mediów oraz relacji
Jana Pawła II i mediów, filozofia nauki i filozofia przyrody, etyka,
filozofia poznania. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz 10 książek
z obszaru filozofii nauki, filozofii mediów, teorii mediów, etyki mediów,
m.in. Faktizität und Möglichkeit (2001); Osoba i media. Personalistyczny
paradygmat etyki mediów (2004), Logos i ethos mediów. Dyskurs
paradygmatyczny filozofii mediów (2005), Media. Teorie i fikcje (2006),
Etyczne orientacje w mediosferze (2006), Radio plus Dobra Nowina (2007).
Przewodniczący sekcji "Aksjologia komunikowania" Polskiego Towarzystwa
Komunikacji, Społecznej, zastępca przewodniczącego Polskiego
Stowarzyszenia Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej, członek
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Katolickiego Stowarzyszenia
Dziennikarzy, członek zwyczajny kilku towarzystw naukowych polskich
i zagranicznych.