Kamil Goral

(ur. 1987 w Warszawie) - absolwent IV L.O im. Adama Mickiewicza
w Warszawie, obecnie student Instytutu Edukacji Medialnej
i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego (IV rok) a także Instytutu
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (III rok).
Pasjonat teologii, filozofii i politologii. Współorganizator
konferencji poświeconej poszanowaniu uczuć religijnych,
która miała miejsce na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego (2009 rok).  Członek interwydziałowego
Koła Naukowego zajmującego się teologią i historią Kościoła.