dr Monika Przybysz

ur. 1978 w Warszawie – adiunkt przy Katedrze Prakseologii Dziennikarskiej
w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie;
specjalista PR. Prowadzi zajęcia z public relations, crisis management,
rzecznictwa prasowego, reklamy i marketingu medialnego. Autorka książki
„Kościół w kryzysie? Crisis management w Kościele w Polsce” oraz
kilkudziesięciu artykułów publicystycznych, popularno-naukowych
i naukowych; współredaktorka książki „Oblicza współczesności”
(Płock 2008) oraz „Świt nad potokiem Jabbok. W kręgu pytań o wyo-
braźnię w wierze, kulturze i mediach” (Płock 2009). Magisterium o roli
reklamy w działalności Kościoła obroniła w 2002 r.; doktoryzowała się
w 2007 roku na podstawie rozprawy poświęconej zarządzaniu kryzyso-
wemu w Kościele w Polsce (promotor: ks. prof. H. Seweryniak) – praca
uzyskała nagrodę Prezesa Rady Ministrów, przyznawaną za najlepsze
rozprawy naukowe w danym roku akademickim. Ukończyła z wyróżnieniem
studia podyplomowe z public relations w Uniwersytecie Warszawskim.