dr Marek Robak

badacz Sieci, wykładowca, architekt systemów internetowych.
Adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW
(gdzie prowadzi specjalizację internetową), wykładowca w Wyższej
Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie.
Szef projektów internetowych w dzienniku ekonomicznym "Puls
Biznesu". Wcześniej kierował portalami Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Prowadzi seminarium magisterskie z zakresu komunikacji cyfrowej.
Autor książki "Zarzućcie Sieć. Chrześcijanie wobec wyzwań
internetu" oraz kilkunastu artykułów naukowych na temat komunikacji
cyfrowej. Projektował wiele portali i aplikacji internetowych.