dr Małgorzata Laskowska

doktor teologii w zakresie teologii środków społecznego przekazu,
redaktor w Wydawnictwie Sióstr Loretanek, odpowiedzialna
m.in. za serwis internetowy rozaniec.eu; zajęcia zlecone
w Instytucie Edukacji Medialneji Dziennikarstwa na UKSW
w Warszawie. Obszar badań naukowych: etyka środków
społecznego przekazu, filozofia komunikacji, systemy medialne
na świecie (głównie Europa).